Hva vi gjør


Byggmesterfirma Gaarden og Delås AS besitter all den kunnskapen som skal til for å kunne være behjelpelig med ditt prosjekt.
Alt fra prosjektering til ferdig gjennomført prosjekt. I vårt arbeid samarbeider vi med lokale, etablerte og seriøse bedrifter innen andre fagområder.
Disse har alle sammen krav til kvalitet som oss selv. I dagens konkurransepregede marked hvor tid er en viktig faktor, handler det om å være effektive.
Derfor er det viktig å legge arbeidsdagen til rette for fin flyt og maksimal utnyttelse av kapasitet. Uten at det går over kvaliteten.

Vi har gode rutiner som er godt innarbeidet og som gir en rask og smidig prosess fra start til slutt. Vi opplever at kundene er kvalitetsbevisste. Derfor setter kundene også pris på fagkunnskapen vår.

Vi hjelper deg med søknadsprosessen og planleggingsprosessen, som er spennende, men også krevende.
De fleste bygger bare en gang og derfor er det viktig at ditt oppdrag blir tatt hånd om av fagfolk som har evne og vilje til å utføre oppdraget med respekt for dine ønsker og forventninger.
Det er viktig med erfaring og kunnskap til estetikk, funksjonalitet, og at driftsøkonomi ivaretas.

Som godkjent mesterbedrift med lang erfaring, ser vi som en viktig årsak til at mange kunder foretrekker en erfaren håndverker som alltid kommer med gode vurderinger og råd i byggeprosessen.
Mestermerker er mønsterbeskyttet og det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å benytte merket i næringsvirksomhet.

Mange kunder forstår at det ikke alltid er prisen som er det viktigste, men kvaliteten. Vi er her også etter at jobben er avsluttet, det er derfor vi sier at lokal kvalitet er verdt å ta med i betraktningen.

Godkjent Mesterbedrift

Som godkjent Mesterbedrift
er vår kunnskap god dokumentert. Vi er medlem i Byggmesterforbundet og NHO, og vi er sertifisert våtromsbedrift av FFV

Følg oss på Facebook
Personvernerklæring
Byggmesterfirmaet
Gaarden og Delås AS
  • Org nr 987 708 646 MVA